Promovare economică

Atragerea investiţiilor americane în România

România dispune de o serie de avantaje pentru atragerea investiţiilor SUA:

 

Avantaje oferite de piaţă şi de poziţia geografică

 

Avantaje datorate resurselor

 • Forţa de muncă înalt calificată, la preturi competitive, având cunoştinţe solide în  domeniul limbilor străine, tehnologiei, IT, ingineriei, etc. Prezenta a peste 10 centre universitare majore susţine formarea profesionala fundamentala si aplicata continua
 • Resurse naturale bogate, incluzând ape de suprafaţă şi subterane, terenuri agricole fertile, petrol si gaze naturale
 • Potenţial turistic variat si semnificativ

 

Avantaje politice

 • Stat membru UE
 • Stat membru în toate formatele regionale de cooperare politică și economică  
 • Factor de stabilitate în regiune – stat membru NATO


Avantaje rezultate din relaţiile internaţionale

 • Existenta acordurile bilaterale privind promovarea si protejarea reciproca a investiţiilor
 • Relatii diplomatice bilaterale cu 177 de state, la care se adaugă Sfântul Scaun, Ordinul Suveran Militar de Malta şi Autoritatea Naţională Palestiniana
 • Membru al Naţiunilor Unite şi al altor organizaţii internaţionale: Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), Consiliul Europei, Organizaţia Internaţională Francofoniei
 • Tratate de comerţ liber cu ţările EFTA (European Free Trade Association) şi CEFTA(Central European Free Trade Agreement)
 • Membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (WTO) din ianuarie 1995

 

Avantaje economice 

 • Infrastructura aeriană şi maritima dezvoltată şi în proces de modernizare (16 aeroporturi şi 10 porturi fluviale şi maritime)
 • Infrastructura rutieră supusă unui proces continuu de modernizare (angajament luat in direcţia aducerii infrastructurii autostrăzilor la nivelul standardelor UE)
 • Reţele de telefonie mobilă în sisteme GSM bine dezvoltate, cu un grad de acoperire de peste 90% din suprafaţa ţării
 • Infrastructura industrială puternic dezvoltată, inclusiv industria petrolieră şi petrochimică
 • Existenţa a peste 40 de parcuri industriale
 • Existenţa sucursalelor şi reprezentanţelor băncilor internaţionale
 • Neimpozitarea profitului reinvestit 
 • Acces la ajutoare de stat şi fonduri europene
 • Creşterea interesului din partea investitorilor străini – a doua destinaţie principala a fluxului investiţiilor străine directe în regiune (sursa: 2010 A.T. Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index)
 • Politica fiscală competitivă (taxa corporativă de 16%)

 

Avantaje sociale 

 • Acorduri între Guvern şi sindicatele reprezentative 
 • Piaţa muncii şi relaţiile de muncă legiferate prin Codul Muncii 
   

Avantaje legislative

 • Prevederi legale similare cu cele din UE (implementarea acquis-ului communitar)
 • Politica fiscală reglementată prin Codul Fiscal

 

Prezenţa investiţiilor SUA în România

Conform datelor statistice publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, la 31 august 2010, investiţiile americane în România se cifrau la 976,8 milioane dolari (SUA - locul al 10-lea, după Olanda, Austria, Germania, Franţa, Grecia, Cipru, Italia, Elveţia şi Belgia), reprezentând 2,1% din totalul investiţiilor străine directe. Numărul firmelor cu capital american era de 6.172, respectiv 3,62% din totalul societăţilor mixte înregistrate. Precizăm că, atât din datele deţinute de partea română, cât şi din cele susţinute de oficialii americani, volumul investiţiilor directe in România ale firmelor americane realizate prin intermediul unor companii sau sucursale din state terţe (Olanda, Malta, Cipru etc.) este substanţial mai mare.

Investiţiile americane au vizat, în principal, următoarele sectoare economice: industria auto; industria constructoare de maşini; maşinile şi echipamentele; agricultura şi industria alimentară; tehnologia informaţiei; industria electronică; industria chimică şi farmaceutică; comunicaţii; turism; energie; sectorul serviciilor.